Hoved fyrtrn-stende-

Fyrtårnene gir svar som kan gjøre bruer og oljeplattformer tryggere. Foto: Egil Møen, NTNU

Fyrtårnene gir svar som kan gjøre bruer og oljeplattformer tryggere. Foto: Egil Møen, NTNU