Rødbetjuice Mount Everest hoved

Å drikke rødbetjuice kan hjelpe kroppen til å takle høyden bedre. Her med Mount Everest i bakgrunnen. Foto: Harald Engan, Mittuniversitetet

Å drikke rødbetjuice kan hjelpe kroppen til å takle høyden bedre. Her med Mount Everest i bakgrunnen. Foto: Harald Engan, Mittuniversitetet