Evolusjon Foto Kai T Dragland

Evolusjonen fra den første versjonen til ferdig hale er interessant i seg selv. Foto: Kai T. Dragland

Evolusjonen fra den første versjonen til ferdig hale er interessant i seg selv. Foto: Kai T. Dragland