nU

Med det nye navigasjonsdsystemet kan bildeveiledningen flyttes til en IPhone-skjerm koblet til instrumentet, og behandleren slipper å flytte blikket. Foto: Thor Nielsen