E39 Skråstagbru med flytende pontonger

Nye E39 vil inneholde en rekke bruer, blant anent denne skråstagbrua med flytende pontonger som er planlagt mellom