E39 bru over Sognefjorden

Den nye, ferjefrie veien E39 vil inneholde en rekke bruer. Dette er brua som er tenkt over Sognefjorden. Ill.: Statens V egvesen.