3 Ultralydbrikke Foto IFY NTNU

De ferdige brikkene kan integreres med ultralyd for å kontrollere bevegelsen til partikler i væskestrømninger med høy presisjon. Foto: Institutt for fysikk, NTNU

De ferdige brikkene kan integreres med ultralyd for å kontrollere bevegelsen til partikler i væskestrømninger med høy presisjon. Foto: Institutt for fysikk, NTNU