Tegning

Tegning av balsaflåte med senkekjøl. Tegning fra 1748.

Tegning av balsaflåte med senkekjøl. Tegning fra 1748.

Tegning av balsaflåte med senkekjøl. Tegning fra 1748.