Kleiberg

Musikere og komponist lytter på musikken de nettopp har spilt inn.
Foto: Morten Lindberg

Musikere og komponist lytter på musikken de nettopp har spilt inn. Foto: Morten Lindberg

Musikere og komponist lytter på musikken de nettopp har spilt inn. Foto: Morten Lindberg