Oppdrett laks Hoved Foto Thinkstock

Fiskeoppdrett er den største kilden til utslipp av fosfor i Norge, med om lag 9000 tonn i året. Foto: Thinkstock

Fiskeoppdrett er den største kilden til utslipp av fosfor i Norge, med om lag 9000 tonn i året. Foto: Thinkstock