Bedre lyd i klasserommet

Målet er å bedre talelyden sånn at elevene hører det som blir sagt. Foto: Thinkstock

Målet er å bedre talelyden sånn at elevene hører det som blir sagt. Foto: Thinkstock