Brusselkontor Foto Jan van der Perre

NTNU, UiB og SINTEF åpner kontor i Brussel. Hensikten med kontoret er å få innpass i EUs store forskningsprogrammer. Nærmere 300 deltagere til stede under åpningen av kontorene i Rue du Trone 61 med. Fra venstre NTNU-rektor Gunnar Bovim, statssekretær Bjørn Haugstad, UiB-rektor Dag Rune Olsen og SINTEF-direktør Unni Steinsmo.
Foto: Jan van der Perre

NTNU, UiB og SINTEF åpner kontor i Brussel. Hensikten med kontoret er å få innpass i EUs store forskningsprogrammer. Nærmere 300 deltagere til stede under åpningen av kontorene i Rue du Trone 61 med. Fra venstre NTNU-rektor Gunnar Bovim, statssekretær Bjørn Haugstad, UiB-rektor Dag Rune Olsen og SINTEF-direktør Unni Steinsmo. Foto: Jan van der Perre