Kolesterol Røyking Foto Thinkstock

Røyking er uklokt av flere grunner, også for kolesterolbalansen. Foto: Thinkstock

Røyking er uklokt av flere grunner, også for kolesterolbalansen. Foto: Thinkstock