gruve_thinkstock

En gruve bruker gjerne flere millioner kubikkmeter med vann i året, og gjenvinning av dette vannet er spesielt viktig i deler av verden som har vannmangel. Illustrasjonsfoto: Thinkstock