Opera Oslo

Nytt skal det være. Vedlikehold er ikke like attraktivt. Her operabygget i Oslo. Foto: Thinkstock

Nytt skal det være. Vedlikehold er ikke like attraktivt. Her operabygget i Oslo. Foto: Thinkstock