Receiver

De som mottar et alarmsignal, får et slikt bilde pp på skjermen på sin telefon.

De som mottar et alarmsignal, får et slikt bilde pp på skjermen på sin telefon.

De som mottar et alarmsignal, får et slikt bilde pp på skjermen på sin telefon.