Generell kartlegging-12

Mye må kartlegges for å finne ut hva personen med demens trenger av hjelpetilbud.