Enkeltskisser Hendelser

Hva skal gjøres om en person med GPS har vært borte noen timer?