afZ

Forsker Silje Bøthun på SINEF Teknologi og Samfunn viser fram den visuelle veiledningen dehar laget for kommunene. Foto: Thor Nielsen.