Frossenfisk Foto Thinkstock

Mer miljøvennlige kjølemetoder er et område der Norge er verdensledende. Foto: Thinkstock

Mer miljøvennlige kjølemetoder er et område der Norge er verdensledende. Foto: Thinkstock