Nye legemidler hånd

Målet er å finne stoffer som gir de ønskede biologiske effektene, ikke har stygge bivirkninger og er enkle å fremstille for kommersiell bruk. Foto: Thinkstock

Målet er å finne stoffer som gir de ønskede biologiske effektene, ikke har stygge bivirkninger og er enkle å fremstille for kommersiell bruk. Foto: Thinkstock