Hem

Portrett av mann

Karl-Gerhard Hem er forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse