Digitale spill 2 Foto Thinkstock

Kan dataspill være et virkemiddel for å lære elevene fag som historie? Foto: Thinkstock

Kan dataspill være et virkemiddel for å lære elevene fag som historie? Foto: Thinkstock