Digital historie Foto Thinkstock

Elevene skulle lage et spill basert på historiske epoker. Da måtte de selv finne informasjonen de trengte. Foto: Thinkstock

Elevene skulle lage et spill basert på historiske epoker. Da måtte de selv finne informasjonen de trengte. Foto: Thinkstock