sykehus

I rapporten trekkes viktige aspekter fram, som at det er et døgnåpent tilbud med vurdering/hjelp i akutte situasjoner, at det er høy kompetanse i ”front” og at vurderingen er tverrfaglig samt at somatiske, psykiske og sosiale perspektiver og problemer ivaretas. Foto: Geir Mogen.