Glemsomhet butikk

Eh, “frukt”? Hva slags frukt sa du igjen, kjære? Foto: photos.com

Eh, "frukt"? Hva slags frukt sa du igjen, kjære? Foto: photos.com