P1060973

PhD candidates out on the sea ice during the 2013 Oden Arctic Technology Research Cruise. Their brightly coloured suits are also flexible enough so they can work and stay warm at the same time. Photo: SAMCoT/NTNU

På 2013-reisen til Framstredet fikk sjøpattedyrobservatører anledning til å lytte til lydbildet under isen. Det er viktig for å forstå hvordan en framtidig utvikling av område kan påvirke dyr som for eksempel hvaler som bruker lyder til å kommunisere med hverandre. Foto: SAMCoT/NTNU