brann-tunnel-Gunnar-Jenssen-2005

To menn menn sitter foran datautsyr i forkant av store videoskjermer som viser åpningen til veitunnel.

Gunnar D. Jenssen (til høyre) har forsket en årrekke på trafikanters adferd ved tunnelbranner. Her fotografert under forsøk i SINTEF og NTNUs kjøresimulator, sammen med kollega Kenneth Sørensen. Foto: SINTEF / Gorm Kallestad