Lovtekster

Gunhild Åm Vatn Turi Marte Brandt Ånerud (t.h.) er en av de tre studentene fra Språklig kommunikasjon som har analysert lovtekstene sammen med førsteamanuensis Gunhild Åm Vatn.
Foto: Liv Ragnhild Sjursen/NTNU

Gunhild Åm Vatn Turi Marte Brandt Ånerud (t.h.) er en av de tre studentene fra Språklig kommunikasjon som har analysert lovtekstene sammen med førsteamanuensis Gunhild Åm Vatn. Foto: Liv Ragnhild Sjursen/NTNU  

Gunhild Åm Vatn Turi Marte Brandt Ånerud (t.h.) er en av de tre studentene fra Språklig kommunikasjon som har analysert lovtekstene sammen med førsteamanuensis Gunhild Åm Vatn. Foto: Liv Ragnhild Sjursen/NTNU