2003-06-01-AakenesStevne-37

Åknes på Sunnmøre er verdas kanskje mest gjennomgranska fjell. Foto: Frode Inge Helland/Wikipedia

Åknes på Sunnmøre er verdas kanskje mest gjennomgranska fjell. Foto: Frode Inge Helland/Wikipedia