hf_lektor_historie1-700×350

God sosial relasjon mellom elevene og mellom lærer og elev, motvirker frafall i skolen. Foto: Program for lærerutdanning/NTNU

God sosial relasjon mellom elevene og mellom lærer og elev, motvirker frafall i skolen. Foto: Program for lærerutdanning/NTNU

God sosial relasjon mellom elevene og mellom lærer og elev, motvirker frafall i skolen. Foto: Program for lærerutdanning/NTNU