Bjerkan

Kristin Ystmark Bjerkan er forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Portrett av kvinne