Aggresjon hos barn 2

Aggresjon hos barn er ikke nødvendigvis et onde. Det kan være en logisk respons på ytre påvirkninger. Foto: Thinkstock

Aggresjon hos barn er ikke nødvendigvis et onde. Det kan være en logisk respons på ytre påvirkninger. Foto: Thinkstock