Aggresjon hos barn 1

Aggressiv atferd øker frem til barn er rundt 4 år, for så å avta. Foto: Thinkstock

Aggressiv atferd øker frem til barn er rundt 4 år, for så å avta. Foto: Thinkstock