System_illustration_Poster

Slik blir systemet. Sensorer overvåker både kroppen og forholdene ute, og sender deretter ut en alarm om den fysiske belastningen blir for stor. Illustrasjon: SINTEF