Sensor_prototype

Her er en av prototypene som nå skal videreutvikles for å overvåke arbeidere i arktisk klima. Foto: SINTEF