Test skjerm

En observatør kan følge med på skjermen mens en annen prøver simulatoren. Foto: NTNU

En observatør kan følge med på skjermen mens en annen prøver simulatoren. Foto: NTNU