CEMIR

på skjermen: celle fra immunforsvaret, en makrofag, som har renovasjon som sin spesialitet. På bildet spiser makrofagen en bakterie (rød): Bakterien gjenkjennes av sensorer på makrofagens overflate, deretter omsluttes bakterien av cellemembranen (grønn) og tas inn i makrofagen hvor den tilintetgjøres og brytes ned. Samtidig skiller makrofagen ut inflammatoriske signalmolekyler. Cellekjernen er vist i blått.

Macrophage inflammation

CEMIR-forsker Marie Hjelmseth Aune ser på makrofager (blå). Bildet viser en makrofag som spiser en bakterie (rød). Foto: Geir Mogen, NTNU