Ulvespor_Mogens_Totsas

Ulv i Norge blir overvåket blant annet ved å spore individer på snø og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer. Ulvespor. Foto: Mogens Totsås/Statens naturoppsyn

Ulv i Norge blir overvåket blant annet ved å spore individer på snø og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer. Ulvespor. Foto: Mogens Totsås/Statens naturoppsyn

Ulv i Norge blir overvåket blant annet ved å spore individer på snø og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer. Ulvespor. Foto: Mogens Totsås/Statens naturoppsyn