Ulv_vinter

På 70-tallet skjer det store endringer når det gjelder forvaltning av naturen. Ulven ny status og blir fredet. Foto: Thinkstock

På 70-tallet skjer det store endringer når det gjelder forvaltning av naturen. Ulven ny status og blir fredet. Foto: Thinkstock

På 70-tallet skjer det store endringer når det gjelder forvaltning av naturen. Ulven får ny status og blir fredet. Foto: Thinkstock