Blikket Tornesgullet Åge Hojem

Gullblikket fra Tornes har påfallende store likheter med gullblikket på sverdgrepet eller kavlen på det berømte Snartemosverdet. Utsnitt av foto av Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Gullblikket fra Tornes har påfallende store likheter med gullblikket på sverdgrepet eller kavlen på det berømte Snartemosverdet. Utsnitt av foto av Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet