Glimt av skatter 3

Tornesgullet. Røntgenfoto av beslagfragmentene. Foto: L.A. Airola, NTNU Vitenskapsmuseet

Tornesgullet. Røntgenfoto av beslagfragmentene. Foto: L.A. Airola, NTNU Vitenskapsmuseet