ulykkersarinor

Tallene i sirklene viser antall ulykker i området. Trekantene viser enkelthendelse. Ulykkene i denne oversikten skjedde i perioden 2001 til 2013.