02

Forskerne og arkitekt Atle Aas har samarbeidet tett for å forene form og innhold i utstillingen. Foto: Ingeborg Hjorth

Forskerne og arkitekt Atle Aas har samarbeidet tett for å forene form og innhold i utstillingen. Foto: Ingeborg Hjorth

Forskerne og arkitekt Atle Aas har samarbeidet tett for å forene form og innhold i utstillingen. Foto: Ingeborg Hjorth