SAMCoT ice research

Foto: RV Lance tilbrakte seks måneder i Arktis, forankret til flere isflak, som tillot forskere å gjennomføre en vugge-til-grav studie av havisen i Arktis. NTNU-forskere var blant forskerne om bord. Foto: Åse Ervik

RV Lance tilbrakte seks måneder i Arktis, forankret til flere isflak, som tillot forskere å gjennomføre en vugge-til-grav studie av havisen i Arktis. NTNU-forskere var blant forskerne om bord. Foto: Åse Ervik