SAMCoT ice research

Skrugarder skaper problemer for skip og faste strukturer i Arktis, som oljeplattformer og fyr. Men relativt lite er kjent om deres fysiske egenskaper – som er grunnen til at Åse Ervik og hennes kolleger tilbrakte tre uker på «RV Lance» for å studere dem. Foto: Åse Ervik

Skrugarder skaper problemer for skip og faste strukturer i Arktis, som oljeplattformer og fyr. Men relativt lite er kjent om deres fysiske egenskaper - som er grunnen til at Åse Ervik og hennes kolleger tilbrakte tre uker på «RV Lance» for å studere dem. Foto: Åse Ervik