Justin-Wells-MAXlab-sample

X-ray Photoemission Spectroscopy (XPS) er en metode som gjør det mulig å undersøke overflatekjemien til spesifikke materialer. Prøven blir bestrålt med røntgen og frigjør elektroner. Disse elektroner bliver oppsamlet og analysert, og ut fra disse analysene kan man få informasjon om kjemiske sammensetning og bindingsenergier i materialets overflate. Foto: Per Henning/NTNU