Overvekt barn 4

Voksne kan påvirke sine barns spisevaner. Foto: Thinkstock

Voksne kan påvirke sine barns spisevaner. Foto: Thinkstock