Partnerne jobber blant annet med å avdekke sårbarheter i pc-skjermer beregnet for gradert informasjon. Foto: Pål Rødahl.

Skjerper kampen mot datatrusler

Landets fremste miljøer innen IKT-sikkerhet trapper opp samarbeidet for at Norge skal stå bedre rustet i kampen mot dataangrep.

Økt risiko, flere dataangrep og stort skadepotensiale er bakteppet for samarbeidet mellom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og SINTEF. Det som startet med en rammeavtale og et pilotprosjekt i 2012 har nå blitt utvidet til en rekke områder innen IKT-sikkerhet.

Internasjonalt ledende miljø

Samarbeidet startet med et enkelt prosjekt, men har i ettertid vokst.

– Kompetanse NSM tidligere måtte utenfor landets grenser for å innhente, viste seg å være tilgjengelig ved SINTEF i Trondheim, sier seksjonssjef Hans-Petter Gundersen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

En av NSMs oppgaver er å godkjenne telefoner beregnet for gradert tale. SINTEF har hjulpet NSM med å konstruere en lukket basestasjon, en såkalt PICO-celle, slik at tester av telefoner blir mest mulig realistiske uten at man trenger å koble seg til eksisterende GSM-nett.

Partnerne jobber også sammen for å avdekke sårbarheter i pc-skjermer beregnet for gradert informasjon.

Sikre møterom og videokonferanser

En del av NSMs arbeid er gradert, og som en konsekvens av dette har 18 ansatte i SINTEF blitt sikkerhetsklarert. Det har blitt opprettet et sikret møterom i SINTEFs lokaler i Trondheim, og det jobbes nå med å etablere et videokonferanserom som er godkjent for gradert video og tale.

– SINTEF har kompetanse på kommunikasjonsteknologi som NSM kan dra nytte av. Blant annet har SINTEF tidligere gjennomført forskning på kommunikasjon under vann på oppdrag for oljeindustrien som har vist seg å ha verdi også for oss, avslutter Gundersen i NSM.