w_nor_sp33bbf2

Estimater tyde på at målet med Mammografiprogrammet blir oppnådd. Men det har sin pris, først og fremst omfanget av overdiagnostisering, sier forsker Roar Johnsen.
Foto: Scanpix

Estimater tyde på at målet med Mammografiprogrammet blir oppnådd. Men det har sin pris, først og fremst omfanget av overdiagnostisering, sier forsker Roar Johnsen. Foto: Scanpix

Estimater tyde på at målet med Mammografiprogrammet blir oppnådd. Men det har sin pris, først og fremst omfanget av overdiagnostisering, sier forsker Roar Johnsen. Foto: Scanpix